Перечень всех товаров

Квадрат 9 ст.АС14 ГОСТ 8559-75, 1414-75
Квадрат 550 х 550 ст.3пс, ст.10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у
Квадрат 25х36 ст.08Х18Н10
Квадрат 170, 1200 3пс, ст. 10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у1
Квадрат стальной 50мм
Квадрат 75х75 ЭИ437б-у (ХН77ТЮР-у)
Квадрат 150 х 150- 750 20хн3а 34хн3м 38х2мюа 38хма 30хгса 25х1мф 40хмф и др
Квадрат 240 х420 ст.35
Квадрат 700 сталь 3пс 10 20 45 40х 5хнм 40хн 40хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1
Квадрат 280 х570 ст.35Х
Квадрат Ст45 25 мм
Квадрат стальной 620-690х685-700 ст.3, 10-45, ст.65Г, У8-10А, 20-40Х, Х12МФ
Квадрат стальной 370 Х370 мм 4Х5В2ФС- ЭИ 958 09Г2С 3СП 20 20А 45 30ХГСА 5хв
Квадрат 8 ст.40Х ГОСТ 4543-71, 8559-75
Квадрат 14-20х6000
Квадрат 6 6.5 6 Х 6 Сталь 3 10 20 35 45 40х 30х 35х 30ХГСА 65Г
Квадрат стальной 180 х 180 7Х3 подк.
Квадрат 5.5 калиброванный сталь 10 20 45 40х А12 АС14 у8а у10а у12 кг
Квадрат быстрорез 70 х 70 сталь р6м5 р6м5к5 р6м5ф3 р18 р12 р6м5к6
Квадрат горячекатаный ГОСТ 2591 и калиброванный
Квадрат 35 ст.АС14 ГОСТ 8559-75, 1414-75
Квадрат 11 ст.20 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 11 ст.45 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 9, ст.ЗСП/ПС, т
Квадрат стальной 23 ст.3, 10-45, ст.65Г, У8-10А, 20-40Х, Х12МФ, 12-40Х13
Квадрат 285 х 285 ст.45
Квадрат 21 ст.20 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 155 Х155 мм у10 09Г2С 3СП 20 20А 45 30ХГСА термообработанный
Квадрат стальной калиброванный 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 40; 50; 60;
Квадрат 5 х 5 калиброванный сталь 10 20 45 40х А12 АС14 у8а у10а у12 кг
Квадрат 36, 100 3 - 10 ст. 10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 L-6
Квадрат стальной 60 ст.3, 10-45, ст.65Г, У8-10А, 20-40Х, Х12МФ, 12-40Х13, 5
Квадрат 450, 1200 3пс, ст. 10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у1
Квадрат 130 х 130 ст.3пс/сп,.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12
Квадрат 150 х170 ст.20х
Квадрат 9 ст.3 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 430 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф ре
Квадрат 220 х430 ст.40
Квадрат 34 3пс доставка резка Лентопил кг сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн
Квадрат 21 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф дос
Квадрат 9 х 9 калибр. ст.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12 3пс, дос
Квадрат 170 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат 240 ст.3сп/пс, 09г2с, 10, 45, х12мф; мерный (6м), немерный, резка,
Квадрат 330 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат стальной 30 Х3М3Ф, 20х13
Квадрат 195 ст.3сп/пс, 09г2с, 10, 45, р6м5, х12мф; 6м, мерный, немерный, р
Квадрат стальной 70х70-350 ст.3, 10-45, ст.65Г, У8-10А, 20-40Х, Х12МФ, 12-4
Квадрат от 4х4мм до 300х300мм. Г/к и калиброван.Ст.3сппс5,09г2с,20,45,40х.
Квадрат 130 ст.3сп/пс, 09г2с, 10, 45, х12мф; мерный (6м), немерный, резка
Квадрат 38 ст.3 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 13 ст.35 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 320 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат 1.23 - 300 Горячекатаный 50Г 55Г 60С2А 65Г 70 у8а у9а у10 у11 у12
Квадрат 55 сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 3пс 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф дос
Квадрат х сталь 10 20 45 40х А12 АС14 у8а у10а у12
Квадрат сталь 1 Х1 мм 3СП 09Г2С 3СП 20 20А 45 30ХГСА 2591
Квадрат 160 ст.5ХВ2СФ
Квадрат 3 х 3 , стальной 10 20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12
Квадрат 105 х510 ст.45
Квадрат 27х27 ст 35
Квадрат 105 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат 11, ст.ЗСП/ПС, т
Квадрат 140 140 х 140 Сталь 3 20 45 40х 45хн 12Х1МФ х12МФ 9хс ШХ15 ХВГ
Квадрат 1 х 1 , стальной 10 20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12
Квадрат 27 ст.20 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 160 ст.35ХМ (блюмсы), т
Квадрат 320 х510 ст.34ХН1М
Квадрат 180 х280 ст.45
Квадрат 26 сталь 10 20 45 40х А12 АС14 у8а у10а у12
Квадрат 19 ст.20 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат стальной 340 Х340 мм 20Х2Н4А 09Г2С 3СП 20 20А 45 30ХГСА 45Г17ЮЗ
Квадрат 290 Х290 мм р12 09Г2С 3СП 20 20А 45 30ХГСА Стальной
Квадрат стальной 50х75-170 10-45, 65Г, У8-10А, 20-40Х, Х12МФ, 12-40Х13, 5Х
Квадрат стальной 10 х 10 6м ст.3сп
Квадрат 6 ст.3 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 220 3пс доставка резка Лентопил кг сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40х
Квадрат 8 .1 ст. Р6М5
Квадрат 6.5 сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 3пс 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат 180 180 х 180 Сталь 20 35 45 40х 40хн х12МФ 9хс 30хма 40хн3ма
Квадрат 20Х 70х70мм
Квадрат 180 х 180 ст.3пс/сп,.10-20, 45, 40х, А12, АС14, у8а, у10а, у12
Квадрат 240 ст.3сп/пс, 09г2с, 10, 45, р6м5, х12мф; 6м, мерный, немерный, р
Квадрат 17 ст.40Х ГОСТ 4543-71, 8559-75
Квадрат горячекатаный 16х16 ст45 дл=6.0м, т
Квадрат 1.35 - 300 СТАЛЬ 09Г2С 40хн3ма 20хн3а 34хн3м 38х2мюа 48а 38хгн
Квадрат 270 х1120 ст.3
Квадрат 135 3пс сталь 10 20-45 40х/хнм/хн/хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1мф до
Квадрат стальной 260 - 790 ГОСТ 2591-88 Сталь 3СП5 09г2с 20 45 35
Квадрат 1.26 - 300 СТАЛЬНОЙ ГОСТ 2591-88 ст 45 40Х 5ХНМ 40ХН 40ХМ 40НМ
Квадрат 190 х800 ст.У8А
Квадрат 11 ст.40Х ГОСТ 4543-71, 8559-75
Квадрат 130, 1200 3пс, ст. 10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у1
Квадрат 550, 1200 3пс, стальной 10 20 35 45, 40х, 40хн2ма, у8а, у10а, у12
Квадрат 26 ст.40Х ГОСТ 4543-71, 8559-75
Квадрат 27 ст.10 ГОСТ 1050-88, 8559-75
Квадрат 150 х350 ст.45
Квадрат быстрорез 32 х 32 сталь р6м5 р6м5к5 р6м5ф3 р18 р12 р6м5к6
Квадрат 335 х 340 ст.20
Квадрат 550 сталь 3пс 10 20 45 40х 5хнм 40хн 40хм 40хн2ма у8а у10а у12 25х1
Квадрат 190, 1200 3пс, ст. 10-20-45, 40х/хнм/хн/хм, 40хн2ма, у8а, у10а, у1

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |